VALK WELDING SATSAR HÅRT PÅ SVERIGE

HIESELAAR_08

2015-04-20

I samarbete med Prorob teknik AB satsar VALK Welding hårt på att öka sin försäljning i Sverige.

Med 3 anläggningar i Sverige som producerar för fullt och som är 100% offline programmerade inser användarna att man har tagit ett gigantiskt steg in i framtiden.
Offline programmering som fungerar!!