Policy

Säkerhet och personalpolicy

PROROB TEKNIK AB vill ha en seriös kontakt med kunder och personal samt e j vidarebefordra sekretessbelagd eller personlig information till utomstående utan skriftligt medgivande från motpart. Vi använder entreprenörsförsäkring som täcker kostnader upp till tio miljoner SEK samt tecknar personalförsäkringar som är betryggande i samråd med anställda vilket kontrolleras via uppföljning månad 01 varje år.

Miljöpolicy

PROROB TEKNIK AB efterstävar att använda de mest miljövänliga medel och metoder inom automationsservice till nytta för personal, kund och miljö samt utnyttja framtida forskning i dessa frågor.

PROROB TEKNIK AB
Anders Gustafsson